Psychoterapia

aby żyć pełnią

Żyć pełnią, to znaczy: mieć wiarę w siebie i ludzi, iść przez życie z odwagą, działać z zaangażowaniem, oddychać swobodnie, cieszyć się każdą chwilą, czuć radość istnienia i mieć głęboką więź ze sobą oraz innymi.

Terapia indywidualna

Podczas psychoterapii indywidualnej pomagam Klientom w przełamywaniu rozmaitych trudności osobistych.

Terapia par

W psychoterapii związku zajmuję się pracą nad poprawą jakości życia we dwoje. Jest to terapia indywidualno - wspólna.

Terapia relacji rodzic - dziecko

W psychoterapii relacji rodzic-dziecko zajmuję się pracą nad poprawą jakości relacji rodziców z dziećmi.

Nerwica

Jest zazwyczaj kojarzona z niekontrolowanym, niespokojnym, nerwowym, wybuchowym zachowaniem. W praktyce klinicznej tak określa się zaburzenia nerwicowe zwane nerwicami lub neurozami. Jest to grupa zaburzeń psychicznych o różnorodnej symptomatyce.

 
Depresja

Potocznie kojarzona z długotrwałym smutkiem, niezadowoleniem z siebie i swojego życia, niechęcią do ludzi i pracy, a czasem także jakiegokolwiek innego działania, jest zaburzeniem afektywnym objawiającym się silnym obniżeniem nastroju.

 
Agresja

Potocznie kojarzona z niekontrolowanymi wybuchami gniewu, napadami złości, jest zachowaniem mającym na celu fizyczne lub psychiczne zranienie. Może być skierowana przeciwko innym ludziom lub sobie samemu. Agresja jest często połączona z aktami przemocy słownej i/lub fizycznej.

 
Lęk

To uczucie, które pojawia się w sytuacji rzeczywistego i/lub wyobrażonego/ nieprzewidywalnego niebezpieczeństwa. Objawia się przykrym napięciem, niepokojem, skrępowaniem, czasem usztywnieniem („zastygnięcie” ciała), przyspieszonym biciem serca, uczuciem zaciśnięcia okolic gardła, brzucha.